Fandom : BBC Sherlock

Kapitol : 1

Varování : PreSlash, Drama, Temné, Psychologické

Postavy : Sherlock/John

Stav : Dokončeno

Popis : Miloval jsem tě. A ty jsi odešel. Nechal jsi mě na pospas mým démonům. A já to vzdal…

 

*** TADY ***

 

Ever since I was born
I've been trained to serve you

Hug me till you drug me honey
Kiss me till I'm in a coma

Am I not all you dreamed I would be?